Vítejte na webových stránkách Rezidence Meandr, na kterých naleznete informace o nabízeném komfortním a moderním bydlení poblíž centra města Brna.

Úvod

BYTOVÝ DŮM MEANDR

Rezidenční bytový dům Meandr je stavbou plně respektující své okolí svým decentním začleněním do přilehlé obytné zástavby a přecházející plynule v přírodní zeleň jihozápadního svahu palackého vrchu. Stavba bytového domu dodržuje uliční frontu, terénní konfiguraci i výškovou hladinu území. Jedná se o stavbu zohledňující současné moderní požadavky na ekologicky šetrné projekty. 

Stavba minimalizující svojí energetickou náročnost nejen svojí orientací prosklených ploch k jihu a uzavřeností objemu k severu, ale i za použití nejmodernějších materiálů a technologií.  Svým budoucím obyvatelům nabízí rezidenční bydlení v exkluzivním prostředí s minimálními nároky na energie. Dostupnost centra města Brna je stejně jednoduchá jako dostupnost Brněnské přehrady.

Rezidence Meandr Vám přináší naprosto neotřelé a originální bydlení s výborným napojením na dopravní a technickou infrastrukturu městské části Brno-Komín. Rozšiřuje stávající nabídku bytových domů v regionu o novou kvalitní formu bydlení šetrnou k místu, historii i krajině.

Prodej bytů zahájen

Více informací na tel. 543 236 244,
e-mail: info@properity.cz

Pohled na dům z jižní strany

Pohled na dům z jižní strany

Ukázka interiéru

Ukázka interiéru

Ukázka interiéru

Ukázka interiéru